Μέχρι και 7.5 χρόνια νεότερος διατηρείται ο εγκέφαλος με εξάσκηση στον διαλογισμό.

Experienced meditators have brains that are physically 7 years younger than non-meditators

NeuroImage

Volume 134, 1 July 2016, Pages 508–513

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο NeuroImage τον Ιούλιο του 2016 όσοι ασκούν χρόνια πρακτικές διαλογισμού εμφανίζουν νεότερους εγκέφαλους κατά μέσο όρο 7.5 χρόνια συγκριτικά με εκείνους που δεν έχουν ασκηθεί ποτέ σε διαλογισμό. Οι ερευνητές για να μετρήσουν την υγεία του εγκεφάλου, μέτρησαν τον όγκο της φαιάς ουσίας, ενός εμφανούς δείκτη νευρολογικής υγείας κατά τη διαδικασία της γήρανσης και εξέτασαν τις περιπτώσεις 100 ανθρώπων. Από αυτούς οι 50 εξασκούσαν πρακτικές διαλογισμού (μέσος όρος ηλικίας 51 χρονών και εμπειρία σε διαλογισμό περίπου 20 χρόνια) ενώ οι υπόλοιποι 50 (επίσης 51 χρονών) δεν είχαν καμία σχέση με τις πρακτικές αυτές. Η φυσιολογική φθορά του εγκεφάλου που συμβαδίζει με το πέρας του χρόνου  δεν παρατηρήθηκε να συμβαίνει στο ίδιο βαθμό στην πρώτη ομάδα δείχνοντας ότι τα άτομα που ασκούνται στον διαλογισμό επί σειρά ετών παρουσιάζουν μειωμένα συμπτώματα γήρανσης του εγκεφάλου.

Υπάρχουν και άλλες έρευνες στο παρελθόν που καταλήγουν σε αντίστοιχα συμπεράσματα σχετικά με τη συμβολή του διαλογισμού στη βελτίωση της προσοχής, της συγκέντρωσης και του γνωστικού ελέγχου καθώς και στη μείωση των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης.

Με την πρόσφατη λοιπόν αυτή έρευνα θεωρείται ότι οι άνθρωποι που εντάσσουν τον διαλογισμό στην καθημερινότητα τους διατηρούν τον εγκέφαλο τους στα επίπεδα ατόμων που είναι νεότερα κατά 7.5 χρόνια.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s